Dacadia Logo
DK
DK | EN | HU
 
Jeg følte mig i gode hænder hos tandlægen og hendes erfaring i
avanceret kæbekirurgi fra et hospital var betryggende for mig.
Denne følelse blev forstærket af den professionelle måde hun
tog sig tid til at afklare mine spørgsmål og bekymringer.

David L - Skanderborg (DK)

   
FORSIDE
storbyferie i Budapest
TANDTURISME
tandlæge i udlandet
PLANLÆG TUREN
3 simple trin
DIN FERIE
livet udenfor klinikken
PRISER
besparelser & tilskud
GARANTIER
kvalitet du kan stole på
Dacadia Dental Bt. er din kontaktformidler hvis du leder efter en tandlæge i udlandet. I samarbejde med en tandlæge i Ungarn hjælper arranger vi tandrejser til Budapest.

 

Information om cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. En cookie er en midlertidig fil som din browser gemmer på din computer.


Vores cookies benyttes ikke til at indsamle personoplysninger om dig og er udelukkende et statistisk redskab. Statistiske og generelle tekniske data (data, der ikke er person-identificerbare) vil kun blive indsamlet for at måle effektiviteten af vores markedsføringsaktiviteter og til at justere layout og design af vores hjemmeside for at give dig og alle andre besøgende en bedre oplevelse, dvs. gøre det lettere for dig at finde den information du søger.

 

Vi benytter to typer cookies for at gøre vores website mere brugervenligt:

- Midlertidige cookies, såkaldt session cookies, benyttes til at give dig en bedre oplevelse på vores website. Disse cookies hjælper vores webserver med at holde styr på dine færden, mens du besøger vores website. Session cookies slettes af din webbrowser når den lukkes.

- Google Analytics cokies benyttes til at analysere trafik på vores website for at vi kan se hvordan vi kan gøre vores sider mere brugervenlige. Indsamlede data kan ikkeperson-identificeres, men giver statistiske informationer som f.eks. hvor lang tid brugere ser på en side i gennemsnit og fordelingen af besøgende til efterfølgende sider. De cookies der ikke er session cookies har alle en fastsat udløbstid hvorefter de slettes af din browser, f.eks. efter 4 timer, 15 dage eller 6 måneder.

 

Sådan fjerner du cookies

De fleste browsere accepterer automatisk cookies, men kan indstilles til at begrænse eller blokere for cookies. Nyere browsere har en tilstand, hvor alle cookies behandles som session cookies, det vil sige at browseren sletter dem når den lukkes (uanset om der er sat udløbstid eller ej). Alt efter hvilken browser du benytter kaldes tilstanden Private Browsing, Incognito eller InPrivate. Funktionerne findes normalt under Indstillinger i din browser og du kan finde en detaljeret vejledning under ”Hjælp” i din browser.

 

Google tilbyder en plug-in (et tillægsmodul til din browser) til nyere browsere, hvor du helt kan fravælge at der sendes statistiske data til Google Analytics. Du kan finde mere information om dette plug-in her (kun på engelsk).

 

Hvis du vælger at blokere for cookies, kan du stadig besøge vores hjemmeside. Vi kan dog ikke garantere, at du får en optimal oplevelse uden cookies.


Fortrolighedspolitik for Dacadia Dental Bt.

Senest ændret: 24. maj 2018

 

Dacadia Dental Bt. (her også kaldet "Dacadia", "vi", "os" og "vores") respekterer din ret til privatliv og afstår fra automatiske indsamling af dine personlige data. Dacadia vil kun håndtere personlige data, som specifikt indsendt af dig selv når du anmoder om information om mulighederne for tandbehandling hos vores tandlæge i Budapest (her også kaldet ”vores tandlæge” og ”tandlægen”).

 

I forbindelse med rådgivning og kommunikation med tandlægen på dine vegne er det nødvendigt for Dacadia at håndterer informationer om din sundhedstilstand. Efter ungarske regler er personer der håndterer informationer om helbred som stedfortræder for en læge i forbindelse med oversættelse, rådgivning og lignende bundet af samme strenge krav om tavshedspligt som lægen selv.

 

Vores forretning er bygget på tillid og troværdighed, så vi har altid været meget bevidst om vores ansvar hvad angår behandling af fortrolige oplysninger og vores tavshedspligt. Ud over de regler og principper der foreskrives i EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR) følger vi strenge principper om datasikkerhed, da det ligger os meget på sinde at vi håndterer fortrolige informationer med skærpet omhu.

 

I denne fortrolighedspolitik forklares det, hvordan Dacadia behandler personlige oplysninger.

1. Vores generelle principper om databehandling

2. De typer personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler

3. Hvorfor og hvordan vi behandler dine personlige oplysninger

4. Deling af dine oplysninger med tredjepart

5. Opbevaring af dine personoplysninger

6. Dine kontrol- og valgmuligheder

7. Politik vedr. cookies

8. Ret til at tilbagekalde dit samtykke

9. Børns brug

10. Datasikkerhed og ‑integritet

11. Ændringer til denne fortrolighedspolitik

12. Ansvarlig for behandling og kontaktoplysninger

 

1. Vores generelle principper om databehandling

Vi overholder følgende principper, når vi behandler dine personoplysninger:

• Vi indsamler og behandler kun dine personlige oplysninger, hvis vi har juridisk grundlag for behandlingen i henhold til gældende lovgivning, f.eks.:

• Vi har din tilladelse,

• det er nødvendigt for at overholde en aftale med dig eller

• vi har en objektiv begrundelse, og behandlingen er ikke til skade for dig.

• Vi behandler kun dine personlige oplysninger til det oprindelige formål og ikke ud over hvad der er nødvendigt for at opfylde sådanne formmål.

• Vi videregiver kun dine personlige oplysninger til vores tandlæge i forbindelse med vores forpligtelser og løfter til dig og udelukkende for at varetage dine interesser.

• Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre personer eller virksomheder uden for samarbejdet med tandlægen, medmindre du har givet os dit samtykke eller medmindre vi er juridisk forpligtet hertil.

• Vi sigter efter at kontrollere og opdatere dine personlige oplysninger løbende.

• Vi foretager behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod hændeligt, uautoriseret eller ulovligt tab, ændringer eller videregivelse.

• Vi gemmer ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov.

 

2. De typer personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler

Generelt behandler vi typisk følgende kategorier af personlige oplysninger:

• Registreringsoplysninger, som du afgiver, når du benytter vores kontaktformular, herunder for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer og land samt specifikke personlige oplysninger om din sundhed, medlemskab af Sygeforsikringen Danmark og andre informationer du frivilligt videregiver via formularen.

• Sundhedsinformationer som du frivilligt fremsender eller som bliver fremsendt af tredjepart på din foranledning, herunder røntgenbilleder, behandlingsplaner, diagnoser og lignende informationer der benyttes for, i samarbejde med vores tandlæge, at kunne give eller videregive dig prisoverslag, behandlingsplaner, anbefalinger eller svar på anmodninger om kundeservice, garantiydelser og anden sundhedsmæssig bistand.

• Rejsedetaljer og informationer om indkvartering som du fremsender for at vi har mulighed for at leve op til vores forpligtelser og løfter om service, vejledning og bistand under dit ophold i Ungarn.

• Behandlingsoplysninger på din regning fra tandlægen benyttes til statistiske og økonomiske beregninger i forbindelse med vores aftale om afregning med tandlægen samt som dokumentation påkrævet af skattemyndighederne.

• Oplysninger og feedback, som du frivilligt afgiver i vores gæstebog til offentligt skue på vores hjemmeside.

• Statistiske oplysninger om brug og visning når du besøger vores hjemmeside ved brug af cookies og lignende teknologier med henblik på at forstå, hvordan vores website bruges og til at tilpasse vores markedsføring.

 

3. Hvorfor og hvordan vi behandler dine personlige oplysninger

Med "behandling" menes vores indsamling, brug, videregivelse, opbevaring og i sidste ende sletning af dine oplysninger.

• Vi behandler dine personlige oplysninger og anonyme oplysninger med henblik på at drive vores daglige forretning. Med andre ord giver du os dine oplysninger, så vi kan levere service, vejledning og bistand i forbindelse med at vi formidler dit besøg hos vores tandlæge i Budapest.

• Vi behandler de personlige oplysninger du giver os, når du anmoder om serviceydelser eller oplysninger fra os eller på anden måde interagerer med os.

• Vi behandler dine personlige oplysninger for at forsyne dig med kundeservice såsom håndterer dine anmodninger eller klager. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du er part i.

• Vi foretager analyser og udarbejder statistik over behandlingsformer, datoer, antal og priser og lignende uden at personidentificering på nogen måde er et mål, for at kunne se, hvordan vores formidling anvendes, forbedre kvaliteten af vores service og sikre at vi er konkurrencedygtige. Vores behandling er nødvendig af hensyn til legitime interesser og en sådan behandling anses ikke for at være skadelig for dig.

• Vi indsamler til tider din feedback om din brug af vores servicetilbud ved at invitere dig til at udfylde evalueringsskemaer eller til at skrive et indlæg i vores gæstebog på vores hjemmeside. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

 

4. Deling af dine oplysninger med tredjepart

Som princip indsamler og behandler vi oplysningerne med henblik på at levere eller forbedre vores vejledning og service til dig. Vi sælger under ingen omstændigheder dine personoplysninger og udveksler ikke sådanne data med tredjepart undtagen i det omfang, der er angivet i denne fortrolighedspolitik.

Vi kan muligvis udlevere dine personoplysninger til tredjepart i det omfang, lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse er truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med tredjeparter i begrænsede tilfælde, såsom:

• For at håndhæve vores vilkår og betingelser for brug eller andre relevante regler, som du har accepteret.

• For at sikre vores kunders og tredjeparters sikkerhed og beskyttelse.

• For at sikre vores egne og vores kunders og tredjeparters rettigheder og ejendom.

• For at overholde lovregler eller i andre tilfælde, hvis vi mener, at videregivelse er lovpligtig, f.eks. for at efterkomme en stævning eller tilsvarende juridisk proces.

• Når tredjepartsleverandører udfører serviceydelser på vores vegne, f.eks. pakkelevering, betalingshåndtering, kundeservice, produktservice, sikkerhed, forebyggelse af svindel og juridiske tjenester. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til at udføre sådanne tjenester, men har ikke lov til at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end dem, som er klart defineret af os eller er lovpligtige.

• Andre tredjeparter under forudsætning af dit udtrykkelige samtykke.

Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet til beskyttelse af dine personoplysninger under gældende lovgivning og forskrifter og for at sikre passende databeskyttelsesforanstaltninger.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem.

 

Personoplysninger vedrørende kommunikation med dig, men som ikke fører til behandling opbevares og behandles i en periode på maksimum to (2) år fra den dato, hvor du senest har aktivt kommunikeret eller på anden måde viser interesse for en sådan kommunikation.

 

Personoplysninger vedrørende din behandling og oplysninger om garanti opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra behandlingsafslutning, medmindre garantiperioden er forlænget, eller sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig kommunikation eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

 

Relevante personoplysninger slettes efter udløbet af ovennævnte perioder, medmindre sådanne oplysninger lovligt kan opbevares og behandles til andre formål, som vi har juridisk grundlag for, så som at overholde vores juridiske forpligtelser, afgøre stridigheder og gennemføre vores aftaler.

 

6. Dine kontrol- og valgmuligheder

Du har ret til at få adgang til og modtage de personoplysninger om dig, du har givet til Dacadia, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at fremsende sådanne data til enhver tredjepart, som du vælger.

 

Vi giver dig mulighed for at udøve en vis kontrol og foretage visse valg vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Du kan anmode om adgang til de personlige oplysninger, vi har om dig, og bede os om at ændre eller slette oplysningerne og om at anmode tredjepart, som vi har delt oplysningerne med, om at gøre det samme.

 

Du kan udøve dine kontrol- og valgmuligheder eller anmode om adgang til eller sletning af unøjagtigheder i dine personlige oplysninger ved at kontakte os direkte. Dine personoplysninger vil blive slettet medmindre Dacadia er forpligtet til, i henhold til gældende love og regler, at opbevare og behandle sådanne oplysninger uanset tilbagekaldelsen af dit samtykke.

 

Sletning eller ændringer af dine personoplysninger vil blive foretaget uden ugrundet ophold, selv om der kan gå en periode på to (2) måneder for at sikre fuldstændig sletning af oplysninger, som muligvis opbevares i vores backup system.

 

Hvis din juridiske ret til beskyttelse af dine personlige oplysninger er blevet overtrådt til trods for din indsigelse, har du følgende muligheder:

 

Du kan gøre indsigelse mod håndtering af dine personlige oplysninger, hvis:

• Håndtering eller overførsel af personoplysninger er kun nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser eller for at håndhæve Dacadias eller tredjemands berettigede interesse, medmindre databehandling er beordret ved lov,

• brug eller overførsel af personoplysninger sker til direkte erhvervelse, analyse eller videnskabelig forskning,

• i andre tilfælde specificeret ved lov

 

Vi skal undersøge din protest inden for kortest mulig tid, men inden for højst 15 dage fra indgivelsen af din anmodning træffe en beslutning om dens gyldighed og informere dig skriftligt. Hvis Dacadia er enig i gyldigheden af din protest, vil datahåndtering, herunder yderligere dataindsamling og dataoverførsel, ophøre og låse dataene og informere tredjeparter, som har modtaget de omhandlede data, og som er forpligtet til håndhæve din ret til at protestere.

 

Hvis du ikke er enig i beslutningen, kan du appellere til retten senest 30 dage efter datoen for meddelelsen af beslutningen. Retten fremskynder sådanne sager. Den kompetente domstol er baseret på Dacadia's juridiske adresse, men du kan indlede sagen foran den kompetente ret baseret på dit hjemsted.

Du kan indgive en klage over en eventuel overtrædelse af Dacadia til den nationale databeskyttelses- og informationsmyndighed:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postadresse: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bemærk, at hvis du ikke giver os mulighed for at behandle personlige oplysninger fra dig, kan vi muligvis ikke levere visse serviceydelser eller tage hensyn til dine interesser og præferencer ved levering af service. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende de specifikke personlige oplysninger om dig, som vi behandler eller opbevarer.

 

7. Politik vedr. cookies

Som det er tilfældet på de fleste hjemmesider, samler vi automatisk visse oplysninger og opbevare dem i logfiler. Disse oplysninger kan f.eks. være internetadresser (IP), browsertype, henvisnings-/afslutningssider, dato-/tidsstempel og/eller klikstrømdata. Vi forbinder ikke disse indsamlede oplysninger med andre oplysninger, vi indsamler om dig.

 

Cookies anvendes af Dacadia og vores serviceleverandører til trendanalyser, administration af hjemmesiden, statistisk sporing af bevægelser på hjemmesiden og til indsamling af generelle data om vores besøgende som sådan. Vi kan generere og modtage rapporter fra vores serviceleverandør, men kan ikke tilbageføre disse informationer til identificerbare enkeltpersoner.

 

 

8. Ret til at tilbagekalde dit samtykke

En del af vores behandlingsaktiviteter kan være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke legitimiteten af databehandling foretaget inden en sådan tilbagekaldelse.

 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Dacadia og tredjeparter involveret i behandling af personoplysninger ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre og i det omfang den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til persondatalovgivningen eller andre gældende love og bestemmelser. Bemærk, at Dacadia som følge af din tilbagekaldelse af dit samtykke muligvis ikke vil kunne opfylde dine anmodninger eller levere vores tjenester til dig.

 

9. Børns brug

Vores aktiviteter er på ingen måde målrettet børn eller beregnet til at tiltrække børn. Derfor er vores hjemmeside ikke rettet mod og bør ikke anvendes af personer under seksten år (16 år), og vi anmoder om, at sådanne personer ikke indsender personoplysninger til Dacadia. Mindreårige skal indhente udtrykkelig tilladelse fra forældre eller værger inden adgang til eller afgivelse af personoplysninger. Hvis det meddeles af en forælder eller værge eller konstateres på anden måde, at et barn under 16 år har indsendt personoplysninger til Dacadia vil barnets personoplysninger i vores besiddelse blive slettet.

 

10. Datasikkerhed og ‑integritet

Dine oplysningers sikkerhed, integritet og fortrolighed er meget vigtige for os. Vi har etableret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte personlige oplysninger fra uautoriseret adgang, videregivelse, brug og ændring.

 

Adgang til kommunikation med dig inklusiv eventuelt fremsendte sundhedsinformationer er beskyttet mod fysisk adgang for uvedkommende og der benyttes avanceret krypteringsteknologi til at forhindre at dine data kan kompromitteres ad elektronisk vej eller i forbindelse med tyveri eller anden kriminalitet. Vær dog opmærksom på at til trods for vores bedste bestræbelser mod den højest mulige datasikkerhed er ingen sikkerhedsforanstaltninger perfekte eller uigennemtrængelige.

 

Hvis Dacadia oplever et brud på datasikkerheden, og dine oplysninger er involveret, kontakter vi dig hvis der er risiko for misbrug af dine oplysninger, og hvis vi er juridisk forpligtet hertil. I nogle tilfælde vil Dacadia også være juridisk forpligtet til at kontakte (databeskyttelses)myndighederne i tilfælde af overtrædelse af reglerne for fortrolige/personlige oplysninger.

 

11. Ændringer til denne fortrolighedspolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne fortrolighedspolitik, så den imødekommer nye teknologier eller behandling af feedback fra kunderne eller der er behov for at afspejle ændringer af vores tjenesteydelser, gældende love eller regler. Datoen for den seneste opdatering fremgår altid øverst i dokumentet.

 

Mindre opdateringer vil fremgå ved ændring af datoen øverst i dette dokument, men hvis der sker væsentlige ændringer af denne fortrolighedspolitik som grundlæggende ændrer din retstilling vil du blive informeret med en direkte meddelelse.

 

12. Ansvarlig for behandling og kontaktoplysninger

Dacadia Dental Bt. er dataansvarlige og har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har en henvendelse, kommentar eller et spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os:

 

Dacadia Dental Bt.

Ilka utca 17/A, IV/15

1143 Budapest

Ungarn

 

eller kontakte os direkte på e-mail eller telefon.

 

Vores hjemmeside og kommunikation kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke ejes eller styres af os, og vi kan ikke holdes ansvarlige for fortrolighedsprincipperne for disse hjemmesider. Vi opfordrer dig til at være opmærksom på at læse fortrolighedspolitikken for disse hjemmesider, der eventuelt behandler dine personlige oplysninger.

Bestil dit prisoverslag
Kontakt os for at diskutere din behandling. Bagefter sender vi et prisoverslag. »

Quality Guarantee  
Quality Guarantee Dacadia Dental Bt.
Ilka u. 17/A, IV/15
H-1143 Budapest

Copyright ©2008, All rights reserved
 
Fortrolighedspolitik | Legal Notice     Tandlæge Udlandet | Tandlægerejser Ungarn | Storbyferie Budapest | Tandlæge Ungarn | Tandbehandling Udlandet
Bestil information
Gratis
telefonisk
rådgivning
Uden at du forpligter dig.
Fornuftige priser
Porcelænskrone brændt på metal
Kr. 1.800,-

Fuldkeramisk
porcelænskrone
Kr. 2.700,-

Tandimplantat
Fra kr. 5.000,-